RPA机器人

B站搜索词视频信息提取机器人

自动化工具用于收集B站视频数据,包括排序、点击、收藏等信息,并整理保存至桌面的表格中。

标签:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        获取B站搜索词综合排序、最多点击、最多收藏的视频,并获取视频的标题、链接、UP主、粉丝数、发布时间、播放数、弹幕数、点赞数、硬币数、收藏数、分享数、评论数、视频标签数据,把数据统计整理后写入表格保存到桌面。

相关导航

暂无评论

暂无评论...